1. Herroepingsrecht

1.1 Als klant van Kluizenspot.nl heeft u het recht om de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product te herroepen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen. Deze termijn begint op de dag na ontvangst van het product door u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is.

2. Uitoefening van het Herroepingsrecht

2.1 Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u ons binnen de herroepingstermijn schriftelijk op de hoogte te stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat beschikbaar is op onze website, maar het gebruik van dit formulier is niet verplicht.

2.2 U kunt ons uw herroepingsverzoek sturen via e-mail, post of een andere schriftelijke methode. Onze contactgegevens vindt u in het retourbeleid en op onze website.

3. Terugzending van het Product

3.1 Als u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht, dient u het product zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na het kenbaar maken van uw herroepingsbesluit, aan ons terug te sturen. U heeft de terugzendtermijn in acht genomen als u het product terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

3.2 Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

3.3 De kosten voor het retourneren van het product zijn voor uw rekening, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4. Terugbetaling

4.1 Na ontvangst en inspectie van het geretourneerde product zullen we overgaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag, inclusief eventuele verzendkosten die u heeft betaald voor de initiële levering. Deze terugbetaling vindt plaats binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het geretourneerde product.

4.2 Terugbetalingen worden gedaan via dezelfde betaalmethode als waarmee de oorspronkelijke betaling is verricht, tenzij anders overeengekomen.

5. Uitsluiting van het Herroepingsrecht

5.1 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die specifiek volgens uw specificaties zijn aangepast of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

5.2 Het herroepingsrecht is ook niet van toepassing op zakelijke klanten, aangezien zij worden geacht de aankoop te doen voor professionele doeleinden.

6. Contact

Voor vragen over het herroepingsrecht of hulp bij het retourneren van een product, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@kluizenspot.nl of +31 637179035.

Dit herroepingsrecht is voor het laatst bijgewerkt op [datum].

Als er aanvullende informatie nodig is of specifieke aspecten die u in het herroepingsrecht wilt opnemen, laat het me dan gerust weten.

Winkelwagen
Call Now Button